Een windmolen zonder wieken is als een stadsbus zonder wielen