Waarom een fiets duurder mag zijn dan kernenergie en waterstof